به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد محمدی در این گفتگوی رادیویی با اشاره به تکالیف بیمه ای کارفرما در برابر کارگران گفت: کارفرما مکلف است لیست حق بیمه ماهانه کارگران را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کند.
وی با بیان اینکه کارگران از اولین روز اشتغال مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و باید کارفرما برای آنها حق بیمه پرداخت کند، تاکید کرد: در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه قصور کند کارگر می تواند اعتراض خود را به این سازمان اعلام کند تا موضوع بررسی شود.
محمدی گفت: در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما مطالبه می کند.
وی با اشاره به همکاری سازمان تامین اجتماعی و اتاق اصناف برای تعیین دستمزد مقطوع برای کلیه صنوف افزود: برای کلیه صنوف از کارگر ساده تا استادکار دستمزد مقطوع مبنای کسرحق بیمه تعیین شده است و کارفرما باید طبق آن حق بیمه کارکنان را پرداخت کند.
مشاور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز گفت: کمیته سخت وزیان آور در ادارات کار استان ها مستقر است و اگر کارگران در خصوص سخت وزیان آور بودن مشاغل خود پرسش دارند باید به این ادارات مراجعه کنند. البته کارفرمایان مکلفند طبق قانون نسبت به استانداردسازی و ایمن سازی کارگاهها اقدام کنند.

ارسال یک دیدگاه