در بیست و پنجمین روز از تیرماه که به نام روز تأمین اجتماعی نامگذاری گردیده ، مهندس نظام مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی میهمان برنامه زنده تلویزیونی “اشاره” شبکه استانی خراسان رضوی شد .

حضور مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در برنامه زنده تلویزیونی در روز تأمین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی ،در این برنامه که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی با موضوع بیمه های اجتماعی اجرا شد ، ضمن پخش گزارشات مختلف مردمی با موضوعات گوناگون که توضیحات مهندس نظام را به همراه داشت ، برنامه ها و اقدامات تأمین اجتماعی نیز به سمع و نظر مخاطبین رسانه رسید .
بنا بر این گزارش مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان به معرفی خدمات الکترونیکی و غیر حضوری پرداخت و عنوان داشت : سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات غیر حضوری جهت ٥٠ خدمت را در دستورکار خود قرار داده است که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها در حال اجرا و یا در مراحل آزمایش می باشد . با ارائه این گونه خدمات میزان دسترسی مخاطبین بسیار زیاد ، هزینه ها به شدت کاهش یافته و به دنبال آن سطح رضایتمندی ارتقاء خواهد یافت .
وی همچنین توضیحاتی در خصوص طرح مشوقهای بیمه ای جهت کارفرمایان ارائه نمود و گفت : طرح مشوق های بیمه ای کارفرمایان بنا به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص “بسته های رونق تولید واشتغال” و مصوبه شورای عالی اشتغال درخصوص “دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی” با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید اجرا می شود .

ارسال یک دیدگاه